PZP pre Motocykel: Ochrana na Dvoch Kolesách

Motocykle sú neodmysliteľnou súčasťou cestnej kultúry, no ako každé iné vozidlo, aj motocykel je vystavený rizikám na cestách. Povinné Zmluvné Poistenie (PZP) pre motocykel je kľúčovým faktorom zabezpečenia ochrany v prípade nehody alebo iných nepríjemných situácií. V tomto článku preskúmame dôležité aspekty PZP pre motocykel.

 1. Zabezpečte Finančnú Ochrana na Cestách: Motocykle, rovnako ako autá, môžu byť zapojené do dopravných nehôd. PZP pre motocykel poskytuje finančnú ochranu v prípade škôd na vozidle počas nehody.
 2. Pokrytie Liečebných Nákladov: V prípade, že motocyklista alebo spolujazdec utrpia zranenia pri nehode, PZP môže kryť liečebné náklady, vrátane nákladov na pohotovostné lekárske služby, hospitalizáciu a rehabilitáciu.
 3. Ochrana pred Krádežou alebo Vandalizmom: Motocykle sú často cieľom krádeží alebo vandalizmu. PZP pre motocykel môže poskytnúť pokrytie v prípade krádeže motocykla alebo poškodenia v dôsledku vandalizmu.
 4. Ochrana pred Živelnými Katastrofami: Prírodné katastrofy, ako sú búrky alebo povodne, môžu spôsobiť škody na motocykli. PZP môže poskytnúť ochranu v prípade škôd spôsobených živelnými udalosťami.
 5. Ochrana pred Nezodpovednými Vodičmi: Nie všetky nehody s motocyklami sú výsledkom chyby motocyklistu. PZP môže poskytnúť ochranu v prípade, že iný vodič spôsobí nehodu a nemá dostatočné poistenie.
 6. Špecifické Poistenie pre Príslušenstvo: Mnohí motocyklisti investujú do príslušenstva a úprav na svojich motocykloch. Špecifické poistenie môže byť dostupné na krytie týchto prvkov v prípade poškodenia alebo krádeže.
 7. PZP pre Motocykel a Bezpečnosť na Cestách: Motocykle sú náchylné na nehody, a preto môže byť kľúčovým faktorom pri uzatváraní PZP zabezpečiť si bezpečnostné vybavenie, ako sú helmy a ochranné oblečenie, ktoré môžu pomôcť znížiť riziko zranení pri nehode.
 8. Výber Správnej Sumy Poistenia: Pri uzatváraní PZP pre motocykel je dôležité zvážiť správnu sumu poistenia. Táto suma by mala byť postačujúca na pokrytie všetkých možných nákladov pri nehode alebo škode.

Zabezpečte si pokojnú jazdu na cestách s Povinným Zmluvným Poistením pre motocykel. Správne poistenie môže znamenať rozdiel medzi nepríjemným finančným zaťažením a bezstarostným cestovaním na dvoch kolesách.

Ukončenie Poistenia: Ako Podávať Výpoveď z Povinného Zmluvného Poistenia (PZP)

Dôvody na podanie výpovede z PZP

 • Ak sa rozhodnete zmeniť poistnú spoločnosť alebo ukončiť existujúcu poistnú zmluvu, môže to byť z dôvodu objavenia iných výhodnejších ponúk od konkurenčných poisťovní.
 • Zmena životných okolností, ako je presun do inej oblasti, zmena vozidla alebo získanie nových zliav, môže byť ďalším dôvodom na podanie výpovede z PZP.

Proces podávania výpovede z PZP

 • Stanovenie termínu je kľúčovým krokom pred podaním výpovede z PZP. Je dôležité zistiť termín, do kedy môžete výpoveď podať, aby ste sa vyhli nežiaducim dôsledkom.
 • Kontaktovanie súčasnej poistnej spoločnosti a informovanie ich o vašom záujme podať výpoveď je nevyhnutné. Získate potrebné informácie o postupe a dokumentoch potrebných na vybavenie výpovede.

Dôsledky ukončenia PZP

 • Po podaní výpovede budete musieť nájsť novú poistnú spoločnosť a uzatvoriť novú zmluvu. Je dôležité nezostávať bez poistenia, pretože PZP je povinné a jeho ukončenie môže mať právne a finančné dôsledky.
 • Možné sankcie pri predčasnej výpovedi môžu závisieť od konkrétneho poistného produktu. Je dôležité si prečítať podmienky zmluvy, aby ste predišli nečakaným komplikáciám.

Postup pri podaní výpovede z PZP

 • Výpoveď z PZP musí byť písomná a zaslaná poštou, e-mailom alebo osobne. V nej je potrebné uviesť dátum, osobné údaje a číslo poistnej zmluvy.
 • Pred podaním výpovede je vhodné porovnať ponuky od iných poisťovní a zabezpečiť si novú poistnú zmluvu, aby ste mali nepretržitú ochranu.

Poradenstvo pri ukončení PZP

 • Konzultácia s poistným poradcom je odporúčaná pred podaním výpovede z PZP. Poradca môže poskytnúť informácie o možných alternatívach a pomôcť zvoliť najlepšie riešenie podľa individuálnych potrieb.
 • V prípade akýchkoľvek nejasností alebo otázok týkajúcich sa výpovede je vhodné kontaktovať zákaznícku podporu súčasnej poisťovne, aby ste získali všetky potrebné informácie.

Ukončenie PZP je dôležitým krokom pri správe poistenia. Včasná a informovaná výpoveď môže zabezpečiť hladký prechod k novému poisteniu s minimálnymi nástrahami.

Havarijné poistenie: Ochrana na ceste neznámej

Havarijné poistenie je kľúčovým prvkom v portfóliu poistenia vášho vozidla popri PZP. Táto forma poistenia poskytuje ochranu v prípade škôd na vozidle v dôsledku dopravnej nehody. V tomto článku preskúmame výhody a dôležité informácie o havarijnom poistení.

Ochrana pred nákladnými opravami

Pri havárii sa môžu náklady na opravu vozidla rýchlo nahromadiť. Havarijné poistenie poskytuje finančnú ochranu, ktorá kryje náklady na opravu alebo dokonca nahradenie poškodených častí vozidla.

Finančná istota v prípade krádeže alebo vandalizmu

Havarijné poistenie nie je obmedzené len na pokrytie nehôd. Poskytuje aj ochranu v prípade krádeže alebo vandalizmu vášho vozidla. Táto ochrana môže zahrňovať aj náklady na opravu alebo nahradenie poškodených dielov v dôsledku týchto udalostí.

Pokrytie v prípade poškodenia od prírodných živlov

Havarijné poistenie môže poskytovať ochranu aj v prípade prírodných udalostí, ako sú búrky, povodne alebo iné živelné katastrofy, ktoré by mohli spôsobiť škody na vozidle.

Bezpečnosť pre váš rozpočet

Nehody môžu byť finančne náročné a ohroziť váš rozpočet. Havarijné poistenie vám umožňuje mať pokojnú myseľ, pretože môže pokryť náklady na opravu vozidla a minimalizovať finančný stres.

Možnosť náhrady za stratu hodnoty vozidla

Pri závažných haváriách, ktoré môžu vážne poškodiť vozidlo, havarijné poistenie môže pokryť aj stratu hodnoty vozidla. Toto je dôležité pre zachovanie hodnoty investície do vozidla.

Rýchla obnova po nehode

Havarijné poistenie umožňuje rýchlu reakciu po nehode. V prípade škody na vozidle môžete rýchlo získať finančné prostriedky na opravu alebo nahradenie poškodených častí, čo zabezpečuje rýchlu obnovu vozidla do prevádzkového stavu.

Flexibilita vo voľbe spôsobu platenia

Havarijné poistenie ponúka možnosti voľby spôsobu platenia, či už je to mesačné, štvrťročné alebo ročné platenie. Táto flexibilita umožňuje prispôsobiť si poistenie svojim individuálnym finančným preferenciám.

Ochrana pred výpadkom zárobku

V prípade, že je vaše vozidlo nevyhnutné pre vaše podnikanie alebo zamestnanie, havarijné poistenie môže poskytnúť ochranu pred výpadkom zárobku v prípade nehody a následnej nepoužiteľnosti vozidla.

Motivácia k bezpečnejšej jazde

Vedomie o existencii havarijného poistenia môže slúžiť ako motivácia pre vodičov k bezpečnejšej a zodpovednejšej jazde. Vodiči môžu byť viac obozretní a dodržiavať dopravné predpisy, čo prispieva k celkovej bezpečnosti na cestách.

Havarijné poistenie je kľúčovým nástrojom pre každého majiteľa vozidla, ktorý chce mať pokojnú myseľ a finančnú istotu na cestách. Zabezpečte si správnu ochranu pre váš automobil prostredníctvom tejto dôležitej formy poistenia.

Porovnanie PZP

Povinné zmluvné poistenie či porovnanie PZP online. To všetko chce pomenovať ten istý druh poistenia. A to je poistenie, ktoré je zákonom stanovené a ktoré musia mať uzatvorené všetky vozidlá vstupujúce do premávky bez ohľadu na to, kto je ich majiteľ. Keďže ste sa ocitli na tejto stránke, asi vám nie je jedno, aké poistenie auta alebo iného dopravného prostriedku si zvolíte. Ale aj od to, od koho si ho zvolíte a koľko za neho zaplatíte. Všetky tieto skutočnosti sú logické vzhľadom na súčasnú platovú situáciu drvivej väčšiny Slovákov. Neváhajte a skúste si teda zistiť a spraviť online porovnanie PZP cez portál poistných ponúk.

Spravte si porovnanie PZP, ináč riskujete pokutu

najrýchlejšie porovnanie PZP je onlineUzavrieť povinné zmluvné poistenie, a tým nepodstúpiť žiadne riziko, je vo vašom vlastnom záujme. Ideálne cez PZP porovnanie. Hlavne v tom finančnom. Neuzavreté zákonné poistenie vám môže skomplikovať život nielen vtedy, ak vás zastaví policajná hliadka a vy nepredložíte potrebné doklady, ale aj v prípade, ak nedopatrením spôsobíte nejakú dopravnú nehodu. Finančná ťažoba, ktorú by vám spôsobili tieto situácie, je niekedy na nespamätanie. Prečo? Pretože zastavenie vozidla, ktoré podlieha povinnosti poistiť sa a predsa nie je poistené, môže byť pokutované až niekoľkými stovkami eur. Prípad číslo dva: čo ak spôsobíte dopravnú nehodu s vozidlom bez PZP? Takéto prípady sa podľa dejú čoraz častejšie.

Budete podrobený vypočúvaniu, ktoré je náročné na psychiku a v ktorom sa vás budú pýtať, prečo ste si PZP neuzatvorili. Napríklad aj cez porovnanie PZP. Dopredu vám hovoríme, že žiadna odpoveď neprejde a vy sa nevyhnete aj niekoľkonásobku pokute, aká je pri bežnej kontrole vozidla. Niekedy sa môže vyšplhať až na milióny eur! Okrem toho ste povinný zaplatiť škodu každému vozidlu, ktoré bolo vašou príčinou súčasťou autonehody. Tak čo? Nie je lepšie uzavrieť poistenie predtým, ako budete jednorazovo pokutovaný čiastkou, ktorú by ste zaplatili aj za dva roky poistenia? Prípadne predtým, ako by ste pokutou za spôsobenú nehodu mohli zaplatiť niekoľkoročných poistiek celému vášmu regiónu?

Porovnanie ceny PZP online a jeho výhody

Najnižšia cena nie je automaticky najvýhodnejšia ponuka

V dnešnej dobe už nemusíte vykonávať porovnanie jednotlivých cien rôznych spoločností osobne. Všetko môžete uskutočniť doma, bez rôznych svedkov, nachodených kilometrov, niekoľkých totožných diskusií a monológov a bez straty čo len jedného jediného eura. Ako je to možné? Je to možné, ak využijete porovnanie PZP ceny online. Tento jedinečný spôsob bol vyvinutý špeciálne pre vyťažených ľudí, ktorí nemajú chuť po príchode z práce, vybavovať ďalšie veci. Okrem času vám tento spôsob ušetrí aj peniaze. Ako?

Práve online porovnanie PZP cez web to všetko umožňuje. Všetky tieto akcie môžu zabrať bežne aj niekoľko hodín vášho času, ktorý ak nemáte na zvýš, tak to nemusí byť veľmi príjemné a dokonca to môže prospievať k vašej fyzickej a psychickej nepohode. Obráťte sa radšej na internetové PZP porovnanie. Porovnávať ceny zákonného poistenia pomocou internetu vás zbaví všetkých týchto niekoľko hodinových povinností, pretože všetko budete mať vybavené do 10 minút. Ak sa vám nejaká ponuka ceny zapáči, jednoduchým klikom o ňu môžete priamo v porovnaní požiadať.

Kde teda nájsť takýto spôsob úspory finančných prostriedkov? Nám sa osvedčilo nasledujúce PZP online, ktoré skrýva mnohé výhody nad konkurenciou. Od veľmi jednoduchého vyplnenia údajov o vozidle cez EČV až po veľmi rýchle spôsoby platby. A to nie len bankovým prevodom, ale napríklad aj platobnou kartou.

S porovnaním cien PZP online môžete ušetriť až stovky eur! A to bez toho, aby ste niekam chodili. To všetko je možné vďaka jedinečnému porovnaniu PZP viacerých cenových ponúk, ktoré sú zoradené prehľadne a jasne a v ktorých si uvedomíte, že možno to poistenie PZP, ktoré máte uzatvorené v súčasnosti nie je vôbec výhodné a ani lacné. V skratke vám ukáže, ako extrémne sa dokážu líšiť tie isté druhy poistenia. V skutku môže ísť až o niekoľko stoviek eur. Tak prečo platiť zbytočne veľa? Pri nasledujúcom povinnom poistení si určite zvoľte túto možnosť. Alebo ho vyskúšajte nezáväzne už teraz!

Formulár na zistenie ceny cez PZP porovnanie:

Ako sme spomínali, na danej stránke je potrebné vypísať jeden formulár, aby ste dostali relevantné a výhodné porovnanie PZP cien. Ide o údaje nielen o vozidle, ale aj majiteľovi vozidla. Napríklad: model a značka vozidla, rok výroby, výkon a objem motora, najväčšia prípustná hmotnosť, prevádzková hmotnosť, približný počet km najazdených za rok… O majiteľovi musíte vypísať do PZP kalkulačky napríklad tieto informácie:

 • dátum narodenia,
 • údaje o vodičskom preukaze,
 • či niekedy spôsobil nehodovú udalosť,
 • ako dlho je už bez nehody,
 • či má deti do 15 rokov,
 • účet v OTP banke,
 • či je platiteľom iného druhu poistenia,
 • ale aj iné údaje, ktoré môžu ovplyvniť konečnú cenu poistenia.

Ak ste si spomedzi výsledkov PZP vybrali, stačí, ak na danú ponuku kliknite a dopíšete ešte niekoľko údajov, aby vás daná poisťovňa mohla kontaktovať. Väčšinou ide o mailovú a domácu adresu. Spätne vám bude zaslaný potvrdzovací mail, v ktorom nájdete niekoľko príloh: návrh a podmienky zmluvy, zelená karta a údaje na zaplatenie poistného. Poistné je potrebné zaplatiť do 30 dní, čo je zároveň aj doba platnosti tejto zelenej karty. Po zaplatení môžete vo vašej poštovej schránke v najbližších dňoch očakávať zelenú kartu, ktoré potvrdzujú, že ste si povinné zmluvné poistenie uzavreli a ktoré musíte mať pri sebe vždy a bez výnimky, pri každom používaní vozidla. Preto je podstatné dobré PZP porovnanie. Ak uzatvoríte nevýhodnú ponuku, tak budete musieť podať skôr či neskôr výpoveď.

Najvýhodnejšie nie je zaručene to najlacnejšie

Ak je vašou najväčšou obavou horibilná suma, ktorú budete musieť zaplatiť za poistenie PZP auta, hoďte ju za hlavu. V súčasnosti môžete nájsť niekoľko druhov a sprostredkovateľov poistenia, ktorých čiastky za ročné poistenie sú skutočne zanedbateľné. To znamená, že za deň poistenia by ste zaplatili približne 0,20 €. Nenájde sa 20 centov vo vašej peňaženke aj hneď teraz? Samozrejme, poistenie sa neplatí za každý deň, ale jednorazovo za obdobie, na ktoré ste poistenie auta alebo iného dopravného prostriedku uzatvorili.

Výhodné poistenie auta je relatívny pojem. Každý si predtým predstavuje, čo chce. Pre niektorých je výhodné najlacnejšie poistenie auta, pre iných je výhodné poistenie, ktoré ponúka široké krytie za prijateľnú cenu. Nech patríte k akejkoľvek skupine, výhodné poistenie auta, ale aj iného dopravného prostriedku v akomkoľvek zmysle nájdete PZP porovnanie na vyznačenej stránke. Ako je to možné? Pretože spolupracuje s viacerými poisťovňami. Na základe vami vypísaného online formuláru vám vie vygenerovať ceny PZP na auto alebo iný dopravný prostriedok (motocykel, prípojné vozidlo alebo dodávka do 3,5 tony). V rámci tohto porovnania vám bude k dispozícii určite aj to najlacnejšie PZP. Prípadne si skúste pozrieť aj ponuky na havarijné poistenie.

Dúfame, že informácie, ktoré sme vám teraz poskytli, boli užitočné. Ak by ste mali viac otázok, na ktoré ste nenašli v našom článku odpoveď, kliknite si buď na vyššie označenú stránku alebo na iný relevantný zdroj.

Najlepšia hypotéka je tá schválená. Ako sa k nej dopracovať?

Porovnanie cez online nástrojMať vlastnú strechu nad hlavou je snom mnohých Slovákov. Splnenie tohto sna je však dosť náročné, keďže nie každý má dostatok finančných prostriedkov, aby si kúpil vysnívaný dom alebo byt. Najčastejším riešením tejto životnej situácie je žiadosť o hypotekárny úver. Tento typ pôžičky má však svoje špecifiká, s ktorými sa pri iných typoch úverov nestretnete. Samotnému schváleniu pôžičky predchádza dlhý byrokratický proces, ktorý môže byť pre mnohých žiadateľov veľkou neznámou. Pokiaľ sa aj vy nachádzate v situácii, kedy sa aktívne zamýšľate nad vlastným bývaním, tento článok je určený pre vás. Pokúsime sa vás previesť krok za krokom celým priebehom podania žiadosti a jeho následného schvaľovania.

Pred podaním žiadosti

Ešte pred samotným podaním žiadosti o pridelenie pôžičky si musíte uvedomiť niekoľko vecí, vďaka ktorým bude celá procedúra o niečo jednoduchšia. Čo je potrebné riešiť ako prvé? Výber vhodnej nehnuteľnosti alebo vybavovanie financovania? Častým problémom býva to, že mnohí ľudia si vyberú byt, podpíšu rezervačnú zmluvu a až potom nastane fáza, keď sa začnú zamýšľať nad hypotekárnym úverom. Tým sa vystavujú riziku neschválenia úveru zo strany banky, čo nie je žiadna výnimočná situácia. Ďalším negatívom tejto situácie je prepadnutie rezervačného poplatku pri vybranej nehnuteľnosti. V ideálnom prípade je prvým krokom stretnutie s odborníkom na financie, resp. hypotekárnym poradcom. Nemusí to byť nevyhnutne hneď na pobočke konkrétnej banky. Porovnanie hypoték u viacerých poskytovateľov vám môže ušetriť v priebehu splácania nielen desiatky, ale až stovky eur ročne. Pred konečným výberom banky si dôkladne preskúmajte hlavne nasledujúce informácie:

 • celkovú výšku poplatkov spojených s vybavením hypotekárneho úveru
 • maximálnu výšku poskytnutej pôžičky
 • výšku úrokovej sadzby

Poplatkov spojených s hypotékou je hneď niekoľko (poplatok za poskytnutie úveru, poplatok za znalecký posudok, či poplatok za vklad do katastra). Niektoré banky ponúkajú pre budúcich klientov uhradenie vkladu do katastra alebo služby vlastného znalca grátis. Dôležitým ukazovateľom je výška poplatku za poskytnutie hypotéky, tento poplatok zaplatíte hneď na začiatku splácania alebo vám bude zarátaný do mesačných splátok. Tu stačí uplatniť sedliacky rozum, čím nižší poplatok, tým lepšie.

Overte si, koľko peňazí môžete od banky získať. Suma za vybranú nehnuteľnosť by nemala byť samozrejme vyššia ako výška možnej pôžičky. Zároveň pri určení výšky splátok nezabudnite reálne zhodnotiť svoje príjmy. Po odrátaní mesačnej splátky by ste mali mať dostatok financií na ostatné mesačné výdavky. Odporúčame riadiť sa pravidlom, ktoré vraví, že splátka by nemala prekročiť tretinu čistého príjmu domácnosti.

Výška úrokovej sadzby predurčuje výšku mesačnej splátky, čiže podľa nej môžete vidieť, o koľko preplatíte poskytnutú pôžičku. Vždy sa vopred informujte, akú výšku úroku je banka ochotná poskytnúť práve vám a nespoliehajte sa na najnižšiu výšku úroku, ktorú vidíte v reklame. Často krát sa týka len určitej skupiny bonitných klientov.

Doklady potrebné k podaniu žiadosti

 • doklady totožnosti (vo väčšine prípadov stačí občiansky preukaz, niekedy však banka vyžaduje aj iný doklad totožnosti, napr. vodičský preukaz)
 • doklady o výške príjmu (výpis z bankového účtu, kópiu výplatnej pásky alebo daňové priznanie)
 • dokumenty o zakladanej nehnuteľnosti (znalecký posudok, ktorý slúži na preukázanie hodnoty nehnuteľnosti)
 • doklady na preukázanie čerpania úveru (hypotéka nie je bezúčelový úver a preto je potrebné preukázať jeho čerpanie kúpnou zmluvou, zmluvou o výstavbe domu, atď.)

Na stavbu domu treba veľké množstvo peňazíProces schvaľovania je u každej banky iný

Po vybavení prvých potrebných formalít a podaní žiadosti, nasleduje druhá časť procesu, ktorá je v réžii banky. Doba schvaľovania je odlišná u každej banky, vo všeobecnosti však môžeme hovoriť o jednom pracovnom týždni, pokiaľ nie je problém s dodanými dokumentmi. Niektoré banky lákajú klientov na expresné posúdenie žiadosti do 2 pracovných dní.

Ak sa bavíme o kritériách, podľa ktorých banky vyhodnocujú žiadateľov, je potrebné povedať, že každá z nich má svoje špecifické požiadavky. Samozrejme existujú aj určité univerzálne veličiny, ktoré rozhodujú o ne/pridelení hypotéky: príjem, bonita a hodnota nehnuteľnosti.

 • Príjem žiadateľa

Nevyhnutným predpokladom je to, že žiadateľ má stabilný príjem. Banka sa pozrie na jeho výšku, skrze vyššie spomínané daňové priznanie u živnostníka (podnikateľa) alebo pomocou potvrdenia od zamestnávateľa u zamestnanca. Najlepším kandidátom na schválenie je zamestnanec s trvalým pracovným pomerom. Existuje aj hypotéka bez dokladovania príjmu, tzv. americká. Pri nej musíte rátať s vysokými poplatkami a vyššími úrokmi v porovnaní s klasickými hypotekárnymi úvermi.

 • Bonita žiadateľa

Okrem príjmu je pre banku dôležitá aj bonita budúceho klienta. Tá vyjadruje nakoľko je daný žiadateľ dôveryhodný a finančne zabezpečený. Banka si preveruje finančnú minulosť v rôznych úverových registroch, či sa v nich náhodou neobjaví záznam o minulých dlhoch. Okrem nich skúma aj záznamy zdravotnej a sociálnej poisťovne a pokiaľ nájde nedoplatok, tak je šanca schválenia pôžičky veľmi nízka. Vyhodnotenie bonity klienta má vplyv na výšku poskytnutej sumy. V najlepšom prípade banka schváli podmienky hypotéky  na plnú sumu nehnuteľnosti.

 • Hodnota nehnuteľnosti

Posledné zo všeobecných kritérií sa týka samotnej nehnuteľnosti. Banka vychádza hlavne zo znaleckého posudku. Nie je ničím výnimočným, že znalec je priamo poskytnutý bankou. Týmto spôsobom nemá banka pochybnosti o jeho kvalitách a je si istá dôveryhodnosťou vystaveného posudku. Môže nastať situácia, kedy má žiadateľ už ohodnotenú nehnuteľnosť, ale banka vykoná jej vlastné interné ocenenie. Vtedy banka vychádza zo svojich údajov a hodnota nehnuteľnosti priamo ovplyvňuje výšku schválenej hypotéky.

Čo vás čaká po schválení?

Najlepšia hypotéka je tá schválená. Tomu predchádza podanie žiadosti, posúdenie klienta i nehnuteľnosti. Následne banka predostrie žiadateľovi ponuku schválenia úveru s konkrétnymi podmienkami (výšky pôžičky, doby splácania, úrokovej sadzby, atď.). Pokiaľ klient s návrhom súhlasí, dochádza k podpisu zmlúv. Tých je hneď niekoľko:

 • úverová zmluva – uzatvára sa medzi žiadateľom a bankou, týka sa poskytnutia úveru
 • záložná zmluva – medzi žiadateľom, predávajúcim a bankou, hovorí o založení kupovanej nehnuteľnosti v prospech banky
 • kúpna zmluva – podpisuje ju žiadateľ a predávajúci danej nehnuteľnosti

Po podpise všetkých zmlúv je potrebné vykonať ešte niekoľko nevyhnutných úkonov, aby bol celý proces úspešne dokončený a vy ste mohli čerpať finančné prostriedky  V prvom rade je potrebné potvrdenie od príslušného katastrálneho úradu o návrhu na vklad záložného práva k nehnuteľnosti a na vklad kúpnej zmluvy. Každé z týchto úradných potvrdení vás bude stáť 66 € (do 30 dní), resp. 265,50 € pri expresnom konaní do 15 dní. Okrem toho je banke potrebné predložiť aj doklad o uzatvorení a zaplatení poistenia nehnuteľnosti.

Kapitálové životné poistenie

Oplatí sa vôbec tento typ poistky?Uvažujete nad tým, žeby ste sa pustili do zabezpečenia svojho vlastného života resp. života vašich blízkych  po vašej smrti? Počuli ste o mnohých produktov a variantoch tohto produktu, no neviete, ktorý sa oplatí vybrať, ich jednotlivé výhody a nevýhody a iné zaujímavosti? V tomto článku si hlbšie preklepneme kapitálové životné poistenie, ktoré v sebe zahŕňa poistenie smrti (ako rizikové ŽP), ale aj iný špeciálny produkt, ktorým je sporenie. K nemu si však môžete pripoistiť aj iné životné udalosti, ktorými môžu byť úraz, invalidita, zdravie / choroba, strata zamestnania, no do zmluvy môžete zakomponovať aj vaše deti.

Jeho princíp

Princíp tohto produktu je veľmi jednoduchý. Na základe vami zasielaných pravidelných poplatkov si zabezpečujete to, že v prípade vašej smrti (ak v poistnej zmluve nie je zakomponovaná aj iná osoba), bude vašej rodine vyplatená určitá zmluvne dohodnutá čiastka. Okrem tejto nepríjemnej udalosti však tento produkt zahŕňa aj sporenie, ktoré by malo našetrenú čiastku navýšiť. Ako ste si mohli všimnúť, hovoríme o tom, že by malo, pretože reálne navýšenie je diskutabilné, ale o tom si povieme nižšie.

Ak sa teda pre kapitálové životné poistenie rozhodnete, platíte jednu čiastku v pravidelných intervaloch buď mesačne, štvrťročne, polročne alebo ročne. Tá sa potom rozdelí na dve časti. Prvú časť tvorí poistná zložka (pre prípad smrti) a druhú sporiaca zložka.

Sporí sporiaca zložka skutočne?

Hlavným bodom úrazu tohto produktu je práve sporiaca zložka, ktorá vám nenasporí tak, ako by ste očakávali resp. tak, ako vám zainteresovaný finančný poradca nahovoril. Máloktorý pracovník konkrétnych spoločností sa vám zmieni o tzv. technickej úrokovej miere (skrátene TUM) a o rôznych poplatkoch, ktoré z vášho sporenia spravia miniatúrne porcelánové prasiatko, do ktorého sa zmestili len drobné. Práve TUM a rôzne poplatky spôsobujú, že sporiaca zložka tohto produktu je niekoľkonásobne nevýhodnejšia než sporenie v relevantnej inštitúcii (napr. banke).

Ak by ste si pravidelne kontrolovali stav vašej sporiacej zložky od začiatku uzatvorenia zmluvy a pravidelného posielania poistného, zistili by ste, že dlhú dobu ste v mínuse, v „lepšom“ prípade na nule, čo zapríčiňujú vyššie zmienené fakty. Do plusových hodnôt by ste sa dostali po dlhšom čase, no asi by ste si išli udierať hlavu do steny, keby ste zistili, že vaše našetrená suma ani zďaleka nezodpovedá tomu, čo ste pravidelne zasielali. K zhodnoteniu vkladov môže dôjsť až po veľmi dlhej dobe.

Ak stále máte o kapitálové životné poistenie záujem, tak poskytuje ho každá poisťovacia spoločnosť. V čom sa však jednotlivé ponuky môžu líšiť, je práve výška jednotlivých poplatkov za tento produkt, ale aj samotné krytie smrti. Ako možno zistiť, ktorá poisťovňa ponúka najvýhodnejšie, najlepšie prípadne najlacnejšie kapitálové životné poistenie?

Vynechajte osobné stretnutiaDajte koniec osobným návštevám pobočiek

Pri osobnom prieskume by ste si mohli vytrhať aj všetky vlasy z toho, aké by to bolo zdĺhavé pochodiť toľko spoločností, absolvovať tie isté zdĺhavé rozhovory, aby ste v mnohých prípadoch dospeli k nepríjemným zisteniam (hlavne tým cenovým). Celý tento osobný prieskum vás môže znechutiť natoľko, že ponuky ostatných poisťovacích spoločností zavrhnete okamžite, hoci ste ich reálne nezisťovali a možno práve tie by boli skutočne zaujímavými.

Porovnanie online

Dnešný svet vám ponúka aj iné riešenie, než chodiť osobne do pobočiek rôznych poisťovacích spoločností. Tým riešením pre vás by bolo využiť kalkulačku kapitálového životného poistenia online, ktoré vám urobí presne porovnanie jednotlivých ponúk viacerých spoločností a to za veľmi krátky čas. Vašou úlohou bude len doplniť zopár údajov, ktoré sú pre výpočet výsledkov v porovnaní veľmi dôležité. Vyplňovanie údajov v online formulári trvá niekoľko minút. Ten odošlete jednoduchým klikom a potom už len čakáte na konkrétne porovnanie.

Zaujala vás táto možnosť, no neviete, kto také porovnanie kapitálového životného poistenia ponúka? Úplne na začiatku môžete zazrieť vyznačené slovné spojenie. Jedným klikom naňho budete presmerovaný na takú stránku, ktorú hľadáte. Okrem porovnania vám poskytne aj podstatné informácie o všetkých produktoch životného poistenia, čiže v konečnom dôsledku sa možno rozhodnete pre niečo iné. Stojí za zmienku, že porovnanie kapitálového životného poistenia je nezáväzné a hlavne bezplatné.

Stabilný kapitál alebo riskantná investícia?

Možno ste počuli, že nielen kapitálové životné poistenie, ale aj to investičné v sebe obsahuje sporiacu zložku. Práve to druhé však pre každého predstavuje zvýšené riziko toho, že sa mu investície vôbec nevrátia. Ako z názvu tohto produktu vyplýva, vaše vklady môžete ľubovoľne investovať, no ich zhodnotenie ba ani návratnosť nie je zaručená. Ak chcete z vašich vkladov vidieť aspoň symbolickú čiastku, radšej si zvoľte kapitálové životné poistenie.

S dostatočnými informáciami by pre Vás výber nemal byť problémTak teda ktoré?

Poistiť si svoju smrť, a tým aspoň na krátky čas zabezpečiť svoju rodinu je veľmi múdrym riešením. Pre ktorý produkt sa však rozhodnúť, ak sa vám núka toľko variantov? Sú nutné aj pripoistenia? Za nás dostávajú jednoznačne červenú investičné a kapitálové životné poistenie, a to práve kvôli tomu, že vám dajú vysoké očakávania a na konci vám ostane len zúfalý úsmev.

Samotné rizikové životné poistenie (pre prípad smrti) však považujeme za veľmi užitočný produkt, ktorý je rozumnou voľbou každého klienta (ak si vyberie správnu spoločnosť). Pripoistenia sú takisto zaujímavým riešením zabezpečenia neočakávaných životných situácií, no nikde nie je zaručené, že nastanú, čím by ste vaše peniaze opäť posielali do „čiernej diery“. Ak sa však udejú, veľmi ich oceníte.

Výber rôznych poistení nie je jednoduchý a najlepšie urobíte, ak sa o všetkom poradíte s nezávislým odborníkom, ktorý vám svoju pomoc ponúkne nezáväzne a bezplatne aj na stránke, ku ktorej sa dostanete po kliknutí na hore označené slovné spojenie. Bez zatajovania vás oboznámi o výhodách a nevýhodách jednotlivých ponúk prípadne konkrétnych poisťovacích spoločností.

Na záver by sme vám chceli poradiť, aby ste vaše možnosti ohľadom života a smrti skutočne konzultovali s nezávislým poradcom, ktorému nepôjde o jeho zisk z predaja, ale o vaše dobro. Ten vám môže presnejšie povedať, prečo si zvoliť alebo nezvoliť kapitálové životné poistenie, no rozširujúce informácie o predmetnom produkte sa môžete dočítať aj v súhrnom článku na reddite.

PZP kalkulačka na výpočet ceny

Zistite ceny poistenia cez kalkulačkuČo vám prebehne mysľou, ak vám povieme „PZP kalkulačka“? Nebude to ťažké, ak začneme od slova kalkulačka, ktorá slúži všeobecne na výpočet niečoho. PZP je skratka pre povinné zmluvné poistenie. Ak tieto dva pojmy spojíme, zistíme, že PZP kalkulačka, je nástroj, ktorý slúži na výpočet ceny povinného zmluvného poistenia. K PZP kalkulačke sa môžete dopracovať pomocou internetu resp. online, čo zaručuje rýchlosť a jednoduchosť zisťovania cenových ponúk povinného zmluvného poistenia.

Vyššie sme načrtli, čo umožňuje PZP výpočet ceny kalkulačkou. Stačí ak si otvoríte nejakú stránku, ktorá umožňuje výpočty ceny PZP pomocou tohto internetového nástroja. Táto internetová stránka spolupracuje s viacerými poskytovateľmi povinného zmluvného poistenia, čo vám zaručuje výpočet ceny PZP z viacerých poisťovacích spoločností a s presnými cenovými ponukami. Jednotlivé ponuky vám budú vypočítané na základe konkrétnych údajov, ktoré ste predtým zadali do formulára. Tento internetový nástroj PZP kalkulačka má mnoho výhod a snáď ani žiadnu nevýhodu. Poďme si ich teda priblížiť.

PZP kalkulačka a jej výhody a nevýhody

Začneme s potenciálnou nevýhodou PZP kalkulačky, ktorá je aj celkom zanedbateľná. Samozrejme závisí od toho, aký typ človeka ste a aký spôsob komunikácie preferujete. Teda, malou nevýhodou poistnej kalkulačky môže byť, že nemáte priamy kontakt s pracovníkom spoločnosti, no na druhej strane to môže byť aj výhoda, pretože vás nikto nebude zaujato ovplyvňovať. Ak by ste však predsa len pri výbere vhodného poistenia potrebovali pomoc, všetky vaše otázky môžete napísať do špeciálneho formulára na vyššie zmienenej stránke a odpoveď dostanete aj do niekoľkých minút, čiže vám vôbec nemusí a ani nebude chýbať fyzická prítomnosť pracovníka niektorej zo spoločností.

Medzi jej najhlavnejšie výhody patrí, že cenu vašej poistky si môžete vypočítať rýchlo a to aj z vášho domova. Nie ste povinný sa nikde presúvať ani s nikým komunikovať. PZP kalkulačka vám urobí výpočet ceny úplne zadarmo. To znamená, že neplatíte samotnú akciu výpočtu a dokonca si môžete odrátať aj náklady za transport do jednotlivých pobočiek poisťovacích spoločností.

PZP kalkulačka vám urobí rýchly výpočet PZP viacerých ponúk resp. z viacerých poisťovacích spoločností. Cena za zákonné poistenie auta, ale aj iných dopravných prostriedkov sa môže od sprostredkovateľa k sprostredkovateľovi líšiť. A práve tieto rozdiely, nielen cenové, ale aj balíčkové, vám zobrazí systematicky a prehľadne. Po vypísaní formulára vám bude do niekoľkých sekúnd vygenerovaná cenová ponuka z niekoľkých spoločností. Okrem ceny bude obsahovať aj podrobnejší popis balíčka, takže môžete si vybrať hocaké poistenie z ponuky, ktoré vyhovuje vašim predstavám a požiadavkám.

Stále pochybujete o rýchlosti PZP kalkulačky? Tak si predstavte, koľko času by vám zabrali osobné návštevy viacerých spoločností. Rozhodne nie 10 minút, ako je to typické aj pre porovnanie PZP. Stratili by ste minimálne 5 hodín vášho času a k tomu ešte by ste možno prehliadli, prípadne cielene vynechali práve tú spoločnosť, o ktorej by ste nevedeli, že vám môže ponúknuť tú najlacnejšiu cenu, v prípade že je vašim cieľom takýto typ poistky.

Pár krokov a hotovoPár krokov a výpočet PZP ceny je hotový!

Ako sme už vyššie naznačili, na výpočet ceny PZP pomocou kalkulačky potrebujete vypísať jeden formulár, ktorý vám vygeneruje ponuky viacerých poskytovateľ práve na vaše vozidlo. A teda do tohto formulára musíte vypísať údaje o poisťovanom vozidle, ale aj údaje o osobe majiteľa tohto vozidla. O vozidle bude potrebné zadať do PZP kalkulačky údaje z technického preukazu, ako sú výkon a objem motora, model a továrenská značka vozidla, rok jeho výroby, približný počet km najazdených za rok, najväčšia prípustná hmotnosť, prevádzková hmotnosť, typ paliva a iné údaje. Majiteľ musí vyplniť údaje o sebe, napríklad:

 • či už niekedy spôsobil dopravnú nehodu,
 • ako dlho je odvtedy „čistý“ (bez nehody),
 • dátum narodenia,
 • údaje o vodičskom preukaze…

Okrem toho môže byť cena PZP vo výpočte zvýhodnená, ak:

 • máte účet v OTP banke,
 • dieťa do 15 rokov,
 • ak platíte iný druh poistenia a v prípade iných spĺňajúcich podmienok, ktoré sú takisto vo formulári uvedené a pri výpočte budú zohľadnené.

Okrem toho, že vám PZP kalkulačka urobí výpočet ceny, môžete cez ňu priamo o vaše zákonné poistenie požiadať. Stačí urobiť jednoduchý klik na tú ponuku, ktorá vás zaujala, doplniť niekoľko údajov a vo vašej mailovej schránke si môžete nájsť dočasnú bielu kartu, údaje na zaplatenie, ako aj návrh zmluvy a jej podmienky. Faktúru za povinné zmluvné poistenie je potrebné zaplatiť do 30 dní, ináč vám poistenie zanikne a takisto prestane platiť biela karta. Po zaplatení poistného vám poisťovateľ zašle na vašu poštovú adresu originál bielu a zelenú kartu, ktorá vás oprávňuje používať vaše vozidlo aj za hranicami Slovenskej republiky.

Využili ste už niekedy tento internetový nástroj zvaný PZP kalkulačka? Ak nie, odporúčame vám ho vyskúšať hneď teraz. Keďže je bezplatný, nemáte čo stratiť, môžete jedine získať, a to ušetrením vašich financií. Neplaťte zbytočne veľa za niečo, čo nemusíte.

Refinancovanie úveru – všetko do jednej splátky

Refinancovanie úveru, či prefinacovanie úveru, nazývané aj konsolidačná pôžička alebo konsolidácia úverov, je spôsob ako si z viacerých nezávislých úverov/pôžičiek urobiť jednu. Teda, ak ste si zobrali vyšší úver napr. pred 5 rokmi od jedného poskytovateľa, ďalší úver možno s trošku nižšou čiastkou od iného poskytovateľa pred 2 rokmi a predvčerom ste si napríklad požičali od tretieho poskytovateľa na novú kuchyňu, máte možnosť spojiť všetko do jednej splátky, a teda uskutočniť refinancovanie úverov. Banka/nebankovka vám poskytne financie na to, aby ste všetky vaše záväzky splatili jednorázovo. Typickým príkladom na refinancovanie úveru je internet. Záujem o túto službu je čoraz väčší, ako sa to dočítate aj v tomto článku na SME.

V prípade, že patríte k ľuďom, ktorí splácajú viac pôžičiek, ale ktorí majú radi vo všetkom poriadok, konsolidácia úverov bude pre vás to pravé. Prináša so sebou len samé pozitíva.

 1. s nižším úrokom

Kto by sa chcel dobrovoľne pripraviť o ťažko nadreté peniaze? A práve to, že ste zadlžený u viacerých poskytovateľov vás o vaše úspory pripravuje oveľa rýchlejšie a vo väčšej miere, ako si možno myslíte. Zo začiatku ste presvedčený, že si beriete úver s najvýhodnejším úrokom. Ak však spojíte úroky zo všetkých pôžičiek, výsledné preplatené číslo vás môže nepríjemné prekvapiť. Práve refinancovanie úveru skladá ružové okuliare dlžníkom tým, že ich „donúti“ prepočítať si (ne)výhodnosť ich súčasných pôžičiek. Konsolidácia úverov vám ušetrí mnoho preplatkov.

Nie je tajomstvom, že ešte pred pár rokmi boli úrokové sadzby spotrebných úverov či pôžičiek v porovnaní s dnešnými sadzbami oveľa vyššie. Spoločnosti sa s ponukami vzájomne predbiehali (a stále predbiehajú), a tak vzrástla aj nespokojnosť dlžníkov s výškou úrokov, ktorú musia platiť. To dalo podnet na vznik služby refinancovania úveru, ktorý dlžníkom poskytol možnosť spojiť viacero nevýhodných úverov do jedného veľmi výhodného, čo pre nich znamenalo, že v prípade vyššieho úveru mohli ušetriť aj tisícky eur.

V súčasnosti je na slovenskom trhu dosť poskytovateľov, ktorí umožňujú refinancovanie spotrebného úveru. Medzi jeden z najvyhľadávanejších patrí Poštová banka. Tí sa zaväzujú, že nevýhodné splátky za pôžičky dokážu znížiť až o 55 eur mesačne! Spomeňme si ale aj iných poskytovateľov, ktorí umožňujú refinancovanie úverov. Napr. Slovenská sporiteľňa, Unicredit, VÚB, Cetelem, ČSOB či Zuno… a ďalší.

 1. s jedným dátumom splatnosti

Ďalšou výhodou konsolidácie úverov je aj to, že už v hlave nemusíte držať napr. 3 rozdielne dátumy splatnosti 3 rôznych pôžičiek. Človek má predsa len aj iné starosti a často sa stáva, že sa na splatnosť pozabudne, čo má za následok posielanie upomienok a možno aj sankcionovanie od poskytovateľov. Keďže refinancovanie úveru spojí všetky vaše doterajšie úvery v jedno, zbaví vás týmto aj povinnosti uchovávať v pamäti rôzne dátumy. Odteraz si stačí pamätať len jeden dátum.

Rovnako nemusíte uvažovať nad tým, kedy konečne ktorý úver splatíte. Vďaka refinancovaní úveru nesplatíte jeden úver o 10 rokov, ďalší o 7, ale všetko spolu v jednej čiastke, s jedným dátumom splatnosti splatíte napr. o 8 rokov.

 1. s jedným veriteľom

V bankových/nebankových, ale aj v tých osobných sférach platí, že vždy je lepšie, keď si povieme, že dlžíme jednému subjektu, ako trom subjektom. Refinancovanie pôžičky vás zbaví aj tejto povinnosti. Všetko splácate už len jednému poskytovateľovi a nemusíte sa báť, ktorá druhá strana by na vás mohla eventuálne zaútočiť z dôvodu nesplácania.

 1. z pohodlia domova

Ak patríte k ľuďom, ktorým sa popri robote nedarí zastihnúť poskytovateľov refinancovania v ich pracovnú dobu, nemusíte vešať hlavu na klinec. Refinancovanie úverov je možné uskutočniť aj doma, a to online pomocou vášho počítača. To znamená, že ak si nájdete trošku času, napríklad aj tesne pred spaním, líhať si už môžete s pocitom, že ste urobili niečo pozitívne pre vaše finančné konto. Vyplnenie žiadosti o konsolidáciu úverov nie je zdĺhavý proces. Stačí zadať niekoľko údajov, na základe ktorých bude vaša žiadosť posúdená.

Kedy sa rozhodnúť pre refinancovanie pôžičky?

Refinancovanie úverov sa neodporúča vždy. Je potrebné vystihnúť správnu dobu. To znamená, že najlepšie je to pred koncom / po ukončení doby fixácie u poskytovateľa úveru, ktorého chcete zmeniť, a to z jednoduchého dôvodu. V dobe fixácie vám môžu byť naúčtované vysoké poplatky za predčasné splatenie dlhoročného úveru. Pred koncom doby fixácie by vám banka mala zaslať návrh o úrokovej sadzbe na ďalšie fixné obdobie. Návrh môžete schváliť a podpísať, alebo nesúhlasiť a rozhodnúť sa pre refinancovanie pôžičky. Samozrejme, v prípade viacerých pôžičiek je ťažké, a niekedy aj nemožné, vystihnúť rovnakú dobu ukončenia fixácie.

Pre refinancovanie úveru sa rozhodnite, ak ste si viac ako istý, že jeho splácanie bude výhodnejšie než splácanie úveru v súčasnej banke. Najlepšie je urobiť si prieskum toho, aké možnosti refinancovania úverov máte k dispozícii. Môžete tak urobiť buď na internete alebo potom priamou návštevou banky umožňujúcej refinancovanie. Ak máte akékoľvek nejasnosti, obráťte sa na nezávislého finančného poradcu.

K rozhodnutiu o refinancovanie úveru sa pridávajú aj iné faktory, ako „len“ zaplatená výška úroku. Môže ísť napríklad aj o nové vykonanie znaleckého posudku o hodnote ručenej nehnuteľnosti (väčšinou presahujúci 100 eur). Sú však aj iné faktory. Rozpráva sa o nich len málokedy, no banky vedia prečo:

a, v prvom rade ide o poplatok za poskytnutie úveru. Graficky síce môže dosahovať desatinu celkovej požičanej sumy, no po prepočte to môže byť aj stovky eur. Niektoré banky tento poplatok zrušili.

b, poplatok za oficiálne vyčíslenie dlhu v starej banke – tiež to nie je fixná suma, ale pohybuje sa v rozpätí od 7 do 120 eur

c, poplatok za vydanie súhlasu so zápisom záložného práva – poplatok od 15 do 125 eur

Pri zvažovaní o refinancovaní úveru zvážte všetky vyššie zmienené fakty.

Cetelem pôžička

Cetelem Slovensko je nebanková spoločnosť, ktorá poskytuje úvery s garanciou francúzskej bankovej skupiny BNP Paribas. Je vhodné poznamenať, že v Európe poskytujú najviac úverov, a že na Slovensku ich už schválili viac ako milión. O tom, že ľudia v ňu majú čoraz väčšiu dôveru, pretože so svojimi žiadosťami o úvery sa obracajú práve na ňu, svedčí aj prudký rast spoločnosti. Svoje zastúpenie má už v 80 krajinách!

Primárnym záujmom Cetelemu je sprostredkovanie osobných pôžičiek, kreditných kariet a nákupu na splátky. Aspoň v skratke si tieto produkty predstavme. Ak by ste mali viac otázok, Cetelem infolinka je vám plne k dispozícii (uvedená nižšie, v časti Cetelem kontakt).

a, osobné pôžičky

Pžičku je možné vybaviť si online alebo telefonicky.

Online – po vyplnení údajov a odoslaní formulára čakáte na „verdikt“ poskytovateľa len 5 minút, a to vďaka systému automatického spracovania. Zmluvu si môžete vytlačiť ihneď, poprípade vám ju zašlú poštou. Podpísanú s doloženými dokladmi ju treba zaslať na adresu Cetelemu. Peniaze vám budú odoslané do 3 dní odo dňa, keď Cetelem prevezme všetky vami zaslané potrebné dokumenty.

Telefonicky – číslo v časti „kontakt

Podmienky na získanie:

 • byť občan SR s trvalým pobytom na Slovensku
 • mať od 18 do 62 rokov
 • byť zamestnancom alebo podnikateľom, vedieť dokladovať príjem, prípadne byť dôchodcom a poberať dôchodok

Opäť platí, ak máte nejaké nejasnoti, infolinka vám veľmi rada pomôže.

Všeobecné fakty:

 • má nulové poplatky za poskytnutie pôžičky, správu, predčasné splatenie alebo za mimoriadnu splátku úveru;
 • umožňuje odložiť splátku, navýšiť výšku úveru alebo ho predčasne splatiť;
 • sprístupnila druh poistenia, ktoré kryje okrem iného aj stratu zamestnania. Poistenie sa spláca mesačne a predstavuje určité percento celkovej mesačnej splátky, minimálne však 3,33%. V prípade straty zamestnania ide o 6,99%. Podľa výberu poistných udalostí sa percento zvyšuje;
 • je možné o ňu požiadať bez ručiteľa (do 25 000 eur), bez ručenia nehnuteľnosťou;
 • nie je nutné založiť si nový bankový účet;
 • nekladie si podmienky ako napr. povinné poistenie, či viazanosť, vďaka čomu je možné pôžičku kedykoľvek predčasne a bezplatne splatiť

Konkrétne typy:

 1. expresná pôžička je poskytovaná na menšie sumy (od 500 do 2 000 eur) so splatnosťou 6 až 48 mesiacov; výhodou oproti ostatným druhom Cetelem pôžičky je prednostné, a teda rýchle vybavenie. Menšou nevýhodou je vyššia úroková sadzba, ktorá predstavuje 18,9% a RPMN dosahujúce 20,63%. Pri tejto pôžičke nemusíte dokladovať účel.
 2. pôžička na čokoľvek vám umožňuje požičať si od 2 000 do 25 000 eur so splatnosťou 6 až 120 mesiacov. Úrokové sadzby sa pohybujú od 8,39%. Výška úroku závisí od výšky vašich splátok a od dĺžky doby splatnosti. RPMN presahuje 8,72%. Ani pri tomto type Cetelem pôžička nezisťuje účel, na aký peniaze potrebujete.
 3. pôžička na auto alebo ojazdené auto vám sprostredkuje financie od 2 000 – 34 000 eur so splatnosťou 6 až 84 mesiacov. Úroková sadzba sa pohybuje od 7,59% a RPMN od 7,86%. Cetelem pôžička nie je poskytovaná len na auto, ako z názvu vyplýva, ale aj na štvorkolku, či motorku. Nie je potrebné platiť žiadnu akontáciu. Pánom svojho vozidla ste teda už od začiatku.
 4. pôžička na rekonštrukciu a bývanie vám bude osožná, ak ste sa rozhodli stavať alebo prestavovať a zistíte, že nemáte dostatok finančných prostriedkov. Cetelem pôžička vám je ochotná poskytnúť pomoc vo výške od 2 000 do 34 000 eur s dobou splatnosti a úrokovou sadzbou totožnou s predchádzajúcim typom pôžičky.
 5. refinancovanie pôžičiek – ak už máte viac pôžičiek, možno aj nevýhodných, teraz ich môžete spojiť do jednej. Pôžička na splatenie úverov vám ponúkne od 2 000 do 34 000 eur so splatnosťou 6 až 120 mesiacov. Úroková sadzba začína na 8,39% a môže dosiahnuť aj 18,79%. RPMN sa pohybuje medzi 8,72% a 19,90%. Refinancovanie cez Cetelem vám pomôže ušetriť až 30% z celkovej sumy splátok.

b, kreditná karta

Cetelem karta funguje na báze kreditu. Môžete si zvoliť sumu od 300 eur do 1 500 eur (po určitom čase je možnosť navýšenia = na 3 400 eur). Vybraný kredit môžete po obdržaní karty okamžite využiť. Splácať sa začína od nasledujúceho mesiaca. Každá zaplatená splátka kredit obnovuje a kartu je môžné využiť na čokoľvek.

Výhody karty:

 • 1,5 % späť z každej bezkontaktnej platby;
 • 1 % z ostatných platieb kreditnou kartou získate vždy naspäť na Váš účet

Ponuka platí pre platbu Cetelem kartou za tovary a služby v kamenných predajniach, a aj na internete.

c, nákupy na splátky

Cetelem Slovensko ponúka už aj nákupy na splátky. Vďaka ich dobrému menu spolupracujú s mnohými obchodníkmi. Ponuka na splátky vám bude automaticky navrhnutá aj na stránke predajcu. Pri výbere na splátky je vám k dispozícií kalkulačka, pomocou ktorej si môžete sami pozrieť a vypočítať splátkový kalendár. Udáva aj výšku úroku a RPMN. Pre viac informácií využite službu infolinky.

Dôležité fakty:

 • úroková sadzba Cetelem karty je zafixovaná na 1,49%;
 • mesačná splátka činí 4 % / 5% z aktuálneho úverového rámca alebo z dlžnej sumy + 2,99 € za Správu revolvingového úveru; splatná je vždy k 10. dňu v mesiaci;
 • bezúročné obdobie až do 52 dní; v prípade úhrady dlhu do 22. dňa nasledujúceho po mesiaci čerpania z karty, sa neplatia žiadne úroky
 • nepoužitá kreditná karta nestojí nič
 • výber z bankomatu je spoplatnený sumou 4,50 eur

Ak máte ešte viac otázok resp. nejasností, využite jeden z Cetelem kontaktu.

Klientska zóna

Ako už z názvu vyplýva, ide o nejaké miesto (v tomto prípade na internete), kde majú prístup len klienti Cetelemu. Cetelem klientska zóna umožňuje svojim klientom zmeniť osobné údaje alebo len kontrolovať stav svojho úveru. Pre registráciu v nej už teda musíte byť majiteľom Cetelem pôžičky alebo Cetelem karty. V prípade akýchkoľvek problémov s prihlásením sa neváhajte obrátiť na akýkoľvek Cetelem kontakt, ktorý vám nižšie ponúkneme.

Kontakt

 • Ak sa chcete informovať o úveroch, volajte klientsky servis Cetelem infolinky:

v rámci SR Tel.: 0850 11 12 12

zo zahraničia Tel.: +421 2 5934 27 73

– poprípade napíšte elektronickú poštu na : [email protected]

        Klientsky servis je vám k dispozícii v pracovných dňoch od 8:00 do 18:00.

 • v prípade technických problémov, zavolajte na : 02/593 42 606
 • Ak chcete telefonicky požiadať o pôžičku, volajte na 02/593 42 716 v pracovných dňoch od 9.00 do 18.00 hod.
 • prípadné sťažnosti môžete adresovať na: [email protected]
 • Sídlo spoločnosti: CETELEM SLOVENSKO a.s.

Panenská 7
812 36 Bratislava 1

 • Poštová adresa: CETELEM SLOVENSKO a.s.

Kuzmányho 20
010 01 Žilina

Dúfajme, že minimálne jeden kontakt vám aspoň raz pomôže.

Pôžičky pred výplatou

Týždeň do výplaty a Vy už nemáte peniaze? Existuje riešenie!Som slobodný 38-ročný otec dvoch školopovinných detí. Pracujem ako vykladač tovaru za minimálnu mzdu. Keďže je začiatok školského roka, deti opäť potrebujú veľa peňazí na pomôcky. Čo som mohol, to som kúpil, ale stále to nie je všetko, čo majú na zozname. Je pravda, že by som sa mohol ísť porozprávať s ich triednou a situáciu jej vysvetliť, ale prečo mám niekomu vešať na nos, že som vo finančnej tiesni? Mohlo by sa to potom odraziť aj na deťoch. Mám ešte nejaké úspory, ale ak miniem aj tie posledné, budeme mať čo robiť sami so sebou. Výplata mi má prísť o 15 dní, no deti potrebujú isté veci už teraz. Je nejaká možnosť, ako prísť k financiám, aby som o nich nemusel žiadať príbuzných? Za normálnych okolností by som sa obrátil aj na banku, ale s mojím platom mi určite nikto nič nepožičia. Ďakujem za odpoveď. Rudo

No a my Rudovi odkazujeme, že možnosť tu je! Ako sa hovorí, kde je vôľa, tam je cesta a asi ste, pán Rudo, hľadali na nesprávnych miestach. Pre všetkých ako tento pán tu máme riešenie, a tým sú pôžičky pred výplatou! Nie je to nič nové, napríklad v zahraničí sú podľa daily mail veľmi obľúbené.

Pôžička pred výplatou ihneď a online

Položme si ruku na srdce a spýtajme sa sami seba. Ak by sme boli v takej situácii, ako tento pán, koho by sme oslovili? Za nás hovoríme, že tiež by sme sa ostýchali požiadať pomoc od rodiny, či kamarátov, ktorí by na nás potom nazerali ako na posledných chudákov. Majme aj my svoju hrdosť! Keďže si pôžičky pred výplatou viete vybaviť online, zaručuje vám to veľkú mieru anonymity, a rovnako aj rýchlosť doručenia peňazí na váš účet. Rýchle pôžičky pred výplatou vám zaručia, že vaše deti sa v škole nebudú musieť hanbiť za to, že ešte stále nemajú kúpené pomôcky, hoci ich už celá trieda má. Keď už zmieňujeme rýchlosť doručenia, je na mieste povedať, že z peňazí sa na vašom účte môžete tešiť už 10 minút po schválení žiadosti. V prípade, že máte inú banku, než daná nebanková spoločnosť, môže to byť do 24 hodín.

Ďalším svetlým bodom je, že nemusíte dokladovať svoj príjem, a teda ani mať potvrdenie od zamestnávateľa. Ak si žiadosť o pôžičku pred výplatou podávate online, môžete byť požiadaný o zadanie približného mesačného príjmu (ten si môžete aj vymyslieť, nikto to overovať nebude… len majte na pamäti, že pôžičku je potrebné splatiť).

Koľko mi požičiate?

Deti pána Ruda možno nebudú potrebovať veľké sumy. Ale veríme, že ich potreby do školy by sa do rozpočtu 350-tich eur dokázali zmestiť, pretože to je maximum, aké ponúkajú seriózne nebankové spoločnosti. Ak potrebujete menej, nie je v tom žiaden problém, pretože požičať si môžete už od 5 eur. Je možné, že pri podrobnom hľadaní natrafíte aj na vyššie sumy, ale ako sme už spomenuli, my odporúčame len také, ktoré majú dobré odozvy od svojich klientov. Konkrétne ide o Pôžičkomat, CreditOneFerratum.

Vrátim toľko, koľko si požičiam?

Povedzme si priamo. Väčšinou nevrátite toľko, koľko si požičiate. Prečo? Pretože úrok… Čo je to ten úrok alebo aj úroková sadzba? Ide o zisk nebankovej spoločnosti poskytujúcej pôžičky pred výplatou. Suma je určená v percentách. Úrok je vždy vopred stanovený, a preto si pred zaslaním žiadosti dobre prečítajte, aký úrok je vám ponúkaný. V niektorých prípadoch môže ísť aj o úžerníctvo, kde by ste preplatili niekoľkonásobok požičanej sumy. Pri nami vyššie zmienených nebankových subjektoch si ale môžete byť istý, že o úžerníkov nejde, a to z jednoduchých dôvodov: 1. pozitívne ohlasy zo strany spokojných zákazníkov

 1. niekoľkoročná existencia v nebankovom pôžičkovom trhu
 2. akcia pre tých, ktorí si požičiavajú prvý krát, pri ktorej neplatíte úrok, to znamená, že naozaj vrátite toľko, čo ste si požičali.

Stojí za zmienku, že pri serióznych a dôveryhodných nebankových poskytovateľov pôžičky pred výplatou je síce úrok o niečo vyšší ako pri vyšších požičaných čiastkach od bankových subjektov, ale v konečnom dôsledku nepredstavuje horibilné sumy, ktoré by mohli vzniknúť u neznámych poskytovateľov. Ak už aj natrafíte na menej známu nebankovú spoločnosť, a tá vzbudzuje vo vás nedôveru, jednoducho si môžete vaše pochybnosti overiť alebo vyvrátiť pomocou stránky Národnej banky Slovenska. Pre istotu ale radšej overujte všetko.

Nepanikárte ak nedokážete splatiť Vašu pôžičku!Splatnosť pôžičky, prípadné predĺženie splatnosti

Doba splatnosti pôžičky pred výplatou je závislá od požičanej čiastky. Pri nižších požičaných čiastkach ju splácate jednorázovo, vrátane úroku, väčšinou však do 31 dní. Pri vyšších sumách je možné rozdelenie splátok, a teda vaša povinnosť splácať, bude po dobu niekoľkých mesiacov. Radíme vám dobu splatnosti rešpektovať v plnej miere, pretože v prípade jej nedodržania vám môžu byť naúčtované poplatky navyše.

Ak máte stále finančné problémy a pôžičku pred výplatou nemáte ako splatiť, kontaktujte sprostredkovateľa vašej pôžičky a oboznámte ho o vzniknutých skutočnostiach. Spoločne sa dohodnete na ďalších krokoch, prípadne riešení. Odklad splátky je možný buď za finančný poplatok, alebo niektorí poskytovatelia ponúkajú možnosť, že pri prvom odklade to máte bez poplatku. V každom prípade vám odporúčame žiadať o pôžičku, ak ste si istý, že danú čiastku budete mať ako splatiť.

Pôžičky pred výplatou bez registra

Nadväzujúc na predchádzajúci odsek by sme vás chceli oboznámiť o veľkej výhode tohto typu pôžičky. Ak ste sa už raz (alebo aj neraz) ocitli vo finančnej tiesni, boli ste nútený požiadať o pôžičku, ale z rôznych príčin ste ju nestíhali platiť, ocitli ste sa v evidencii dlžníkov. Našťastie ale pôžičky pred výplatou nenazerajú do tohto registra, pretože vedia, že dôvody neplatenia mohli byť rôzneho charakteru. Takže spokojne o pôžičku pred výplatou žiadajte, aj keď máte zápis. Seriózne nebankové spoločnosti vás odsudzovať nebudú.